Convocatoria Beques Estada Residents

Requisits per a optar a una Beca

 1. Ser MIR de cirurgia en un dels hospitals catalans.

 2. Ser membre de la SCC amb un mínim de 2 anys d’antiguitat. Es valorarà l'assistència a les sessions de formació continuada bàsica.
 3. Estar en possessió d'un Document on s'acrediti que el sol·licitant ha estat acceptat pel centre receptor per a la seva estada.
 4. Complimentar els documents que es sol·liciten en l'apartat “Sol·licituds”.
 5. Serà obligat notificar si es gaudeix d’un altre ajut amb la mateixa finalitat. Tot i no ser incompatible, en cas de mes de 6 sol·licituds, es tindrà en compte aquella que no tingui cap ajut.

Durada de la Beca

La sol·licitud ha de ser per un temps entre 1 i 3 mesos.

Dotació Econòmica Global

El pressupost destinat al total de les beques, el decidirà la Junta de la SCC en funció de la disponibilitat econòmica. Les beques seran distribuïdes per un comitè designat ad hoc per la SCC.

Sol·licituds

Els sol·licitants hauran d'aportar la següent documentació:

 1. Un document oficial que acrediti estar cursant quart o cinquè any de residència.
 2. Una carta del Cap de Servei autoritzant l'interessat a gaudir de la beca.
 3. Una sol·licitud de beca, on figuraran les dades personals del sol·licitant i dades del centre receptor.
 4. Una carta justificant l'ajuda, amb un màxim de 300 paraules i explicitant els objectius formatius i les raons que justifiquen l'estada.
 5. Currículum Vitae, on quedarà reflectit l'expedient acadèmic, any d'obtenció plaça MIR i núm. d'assignació, publicacions, etc...
 6. Enviar tota la documentació al correu electrònic de la Secretària de la SCC, (sccirurgia@academia.cat)

Dates importants

 1. El límit de recepció de les sol·licituds serà el dia 25 de maig de l’any en curs
 2. El conjunt de la documentació ha de ser enviada, mitjançant document electrònic (adreça e-mail per l'enviament) a la Secretària de la Societat Catalana de Cirurgia.
 3. L'inici per a poder gaudir de la beca serà el 1 de Gener del següent any al de la sol·licitud. Fer hàbil la beca amb anterioritat al 1 de gener o posterior al 31 de Desembre de l’any de la concessió, anul·larà automàticament la beca, excepte en causa molt justificada.

Condicions

 1. No es podrà sol·licitar durant la mateixa convocatòria més d'una beca.
 2. Compromís formal per part del sol·licitant d'elaborar una memòria detallada, informant a la Junta de la SCC del treball realitzat durant el període de la beca.
 3. Compromís per part del sol·licitant de fer lliurament, al finalitzar la seva estada, d'un document oficial del centre on s'ha desenvolupat la seva estada, on consti oficialment el temps que ha transcorregut en el mateix.
 4. La realització final de l’estada a l’estranger i per tant l’execució de la beca vindrà marcada per la situació de la pandèmia COVID-19. S’informarà via email i correu a tots els socis si hi ha algun canvi en l ’execució de les beques d’estada 2021.

Històric de guanyadors

Any Resident
2019

Erlinda Daniela Padilla Zegarra ()

Oriol Pino Pérez ()

Anna Curell ()

Carlota Matallana Azorín

Mireia Pascua Solé

Clara Gené Skrabec

2021

Anna González Costa ()

Raquel Lobato Gil ()

Daniela Polette Stubb

Ana Centeno ()

2022

Núria Llorach Perucho ()

Ana Piqueras Hinojo ()

Ariadna Cidoncha Secilla

Joan Ferreres i Serafini ()

Claudio Guariglia

2023

Andrea Torrecilla Portolés

Arturo Cirera De Tudela ()

Claudia Codina Espitia

Tessa Arlette Landa ()

Daniel Humaran Cozar

Raquel Casanova Marqués