Detall de l'activitat

XVII Curs de Bioètica i aspectes Medico-Legals
Societat Catalana de Cirurgia

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dilluns, 20 de novembre de 2023 | 09:15 - 18:00
09:15 - 09:20
Inauguració del Curs. Presentació del curs: objectius i metodologia > Can Caralleu - Sala 10
Ponents:
Dr. Rosa Jorba Martín
Dr. Joan Domènech Calvet
Dr. Ramon Vilallonga Puy
09:20 - 10:00
Principis de la bioètica aplicats a la pràctica assistencial > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Dr. Joan Domènech Calvet
10:00 - 10:45
Professionalisme, deontologia i bioètica > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Dra. Magda Campins
10:45 - 11:00
Cafè > Can Caralleu - Sala 10
11:00 - 11:30
Responsabilitat i cirurgia. La visió del cirurgià > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Dr. Ramon Vilallonga Puy
11:30 - 12:30
Responsabilitat professional del cirurgià. La visió normativa > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Dr. Carles Martin Fumado
12:30 - 13:30
Responsabilitat professional del cirurgià. Casos clínics > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Dr. Jordi Solsona
13:30 - 14:45
Dinar > Can Caralleu - Sala 10
14:45 - 15:30
Conducta davant el final de Vida > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Dr. Joan Domènech Calvet
15:30 - 16:15
Consentiment informat i rebuig del tractament > Can Caralleu - Sala 10
Ponent:
Dr. Ramon Vilallonga Puy
16:15 - 18:00
Ètica del dia a dia > Can Caralleu - Sala 10
Ponents:
Dr. Joan Domènech Calvet
Dr. Ramon Vilallonga Puy
18:00 - 18:00
Clausura del curs > Can Caralleu - Sala 10