Activitas extraacadèmiques

Febrer
6
2020
Dijous, 6 de febrer de 2020 | 9:00h | Avgda. Fernando Abril Martorell, 106 46026 VAlencia
Hora inici: 09:00
Hospital UNiversitari i Politècnic La Fe ( Auditori torre A)